Paslaugos

Individualių gyvenamųjų namų inžineriniai geologiniai tyrimai

Lietuvos teritorijoje yra paplitę gana skirtingos sudėties ir genezės gruntai, kurie labai skiriasi savo stipruminėmis savybėmis.

Plačiau>>

Civilinių ir pramonės pastatų inžineriniai geologiniai tyrimai

Šie tyrimai atliekami statant negyvenamus civilinės paskirties pastatus (bibliotekos, ligoninės, biurų patalpos ir t.t), pramonės paskirties statinius (gamyklos, angarai, sandėliai ir t.t.) ir gyvenamosios paskirties daugiaaukščius statinius.

Plačiau>>

Linijinių infrastruktūros statinių inžineriniai geologiniai tyrimai

Tai tyrimai, kurie atliekami statant linijinius infrastuktūros ir komunikacijų statinius (automobiliniai keliai, geležinkeliai, vandentiekis, kanalizacija, ryšių linijos ir t.t.).

Plačiau>>

Grunto statinis zondavimas (CPT)

atliekami įrengiant geležinkelio sankasas, automobilių kelius, stovėjimo aikšteles, krantines ir pan. Šių tyrimų metu nustatoma supiltų gruntų storymės sutankinimo kokybė: išskiriamos silpnai ir gerai sutankintos zonos, nustatomi sutankinimo rodikliai.

Plačiau>>

Geotechninis monitoringas

Jis atliekamas norint sužinoti geologinės aplinkos poveikį jau pastatytiems statiniams arba gamtinės aplinkos kitimą, veikiant išoriniams veiksniams. Monitoringo metu matuojamas pastatų pamatų, tiltų, krantinių bei kitų statinių nusėdimas arba pakilimas, sienose esančių plyšių formavimasis, šlaitų slinkimas ir pan.

Plačiau>>