Ekogeologiniai tyrimai

Grunto užterštumo tyrimai yra vykdomi siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, saugoti ir mažinti neigiamą poveikį dirvožemiui ir gilesniems žemės sluoksniams, požeminiam vandeniui.

Užterštumo tyrimų tikslas – sužinoti, kiek ir kokių kenksmingų medžiagų yra tam tikruose grunto sluoksniuose, kad būtų galima priimti sprendimą dėl grunto išvalymo.

Skiriami keli ekogeologinių tyrimų etapai: preliminarus, detalusis, papildomas.

Preliminarus ekogeologinis tyrimas atliekamas įvertinti galimą taršos poveikį dirvožemiui, gruntui, požeminiam vandeniui teritorijoje, kurioje yra ar buvo vykdomos veiklos energetikos pramonės, metalų gamybos ir apdirbimo, mineralinių medžiagų apdirbimo, chemijos pramonės, atliekų ir nuotekų tvarkymo ir kitos veiklos rūšys.

Detalusis ekogeologinis tyrimas atliekamas nustatyti taršiųjų medžiagų paplitimą, įvertinti ūkio objekto taršos poveikį aplinkai. Šis tyrimas atliekamas tik toje teritorijoje kurioje preliminaraus ekogeologinio tyrimo metu buvo nustatyta vandens ar grunto tarša kelianti pavojų aplinkai ir žmogui.

Vykdant ekogeologinius tyrimus plotas suskirstomas blokais, daromi gręžiniai, o paimti mėginiai tiriami laboratorijoje. Ekogeologinių tyrimų blokų skaičius apskaičiuojamas pagal tyrimo plotą, ha +2.

Papildomi ekogeologiniai tyrimai skirti nustatyti specialius parametrus užterštos teritorijos tvarkymo planui parengti.

Susisiekite jau dabar:

+370 698 70552