Linijinių infrastruktūros statinių inžineriniai geologiniai tyrimai


Tai tyrimai, kurie atliekami statant linijinius infrastuktūros ir komunikacijų statinius (automobiliniai keliai, geležinkeliai, vandentiekis, kanalizacija, ryšių linijos ir t.t.). Šie tyrimai reikalauja įvairaus tyrimų gylio ir dažniausiai yra priskiriami trečiai (III) geotechninei kategorijai. Visgi tyrimų trasoje aptikus silpnus organogeninius gruntus, būtina vykdyti šių silpnų nuogulų kontūravimą.

Linijinių infrastuktūros statinių inžineriniai geologiniai tyrimai atliekami šiais lauko tyrimo metodais:
Gręžinių gręžimas sraigtiniu būdu, su suardytos sandaros mėginių paėmimu laboratoriniams tyrimams;
Bandymas kūginiu penetrometru (CPT) (statinis zondavimas);
Bandymas kūginiu penetrometru su porinio vandens slėgio matavimu (CPTU);
Bandymai dinaminiu penetrometru (DPSH) (dinaminis zondavimas);
Bandymas štampu;
Laboratoriniai bandymai grunto granulometrijos, fizikinių ir mechaninių savybių ir jautrio šalčiui nustatymui.

Atlikę inžinerinius geologinius tyrimus ir išanalizavę duomenis, mes jums pateiksime inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą, kurioje rasite informaciją apie:
statybinės aikštelės reljefą;
technogeninių ir natūralių gruntų bei uolienų geologinę sandarą;
požeminio vandens slūgsojimo gylį;
egzogeninius procesus vykstančius tiriamoje trasoje;
gruntų ir uolienų fizines, mechanines savybes nustatytas laboratoriniais ir in situ metodais;
uolienų sukarstėjimo laipsnį pagal geofizinius elektrinės tomografijos duomenis, jei darbai buvo atlikti Šiaurės Lietuvos karstiniame regione;
grunto, naudojamo kelių pagrindams, granulometrinę sudėtį ir sutankinimo laipsnį.
Susisiekite jau dabar:

+370 698 70552


Call Now Button