Grunto statinis zondavimas (CPT)
atliekami įrengiant geležinkelio sankasas, automobilių kelius, stovėjimo aikšteles, krantines ir pan. Šių tyrimų metu nustatoma supiltų gruntų storymės sutankinimo kokybė: išskiriamos silpnai ir gerai sutankintos zonos, nustatomi sutankinimo rodikliai.

Sutankinimo kokybės tyrimai atliekami šiais metodais:
Gręžinių gręžimas sraigtiniu būdu su suardytos sandaros mėginių paėmimu laboratoriniams tyrimams;
Bandymas kūginiu penetrometru (CPT) (statinis zondavimas);
Bandymas dinaminiu penetrometru (DPSH) (dinaminis zondavimas);
Bandymai štampu (statinis ir dinaminis);
Laboratoriniai bandymai.

Atlikus sutankinimo kontrolės darbus, pateikiama atliktų darbų ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie:
Dirbtinio grunto sutankinimo kokybę, išskiriant silpnai ir gerai sutankintas zonas;
Dirbtinio grunto granuliometrinę sudėtį;
Skirtingų zonų deformacijų modulio vertes (Ev);
Skirtingų zonų sutankinimo rodiklio vertes (DPr).
Susisiekite jau dabar:

+370 698 70552


Call Now Button