Dokumentai

Pagal STR 1.04.02: 2011 73 punktą Techninę užduotį rengia ir tvirtina užsakovas, suderinęs su projekto vadovu, ir perduoda įmonei iki grunto tyrimų darbų pradžios. Kai geologinius grunto tyrimus užsako ir atlieka ta pati įmonė, tyrimų užsakovu laikomas projektuotojas, kuris ir parengia Techninę užduotį.

Techninės užduoties forma
Sutikimo pavyzdys