Bendra informacija

UAB Geo expert (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine https://www.geoexpert.lt/. Taisyklių nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens pavadinimas: UAB Geo expert

Juridinio asmens kodas: 305434480

Registracijos adresas: Butrimonių g. 7, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Tel. +37069870552

El. paštas: info@geoexpert.lt

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Kauno filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyras, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose Taisyklėse. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės lankytojus.

Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

Svetainėje https://www.geoexpert.lt/  nėra galimybės Jums tiesiogiai pateikti Jūsų asmens duomenis. Tiesiogiai Jūsų asmens duomenys gali būti pateikiami tik elektroniniu paštu info@geoexpert.lt.

Automatiškai renkama informacija

Mes galime automatiškai rinkti, saugoti ir naudoti informaciją apie jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine slapukų ir panašių technologijų pagalba (įskaitant jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių).

Informacija iš trečiųjų šalių

Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per https://www.facebook.com/people/Grunto-tyrimai/100054547280363/  paskyrą Facebook tinkle arba sukurdami paskyrą per savo turimas Facebook, LinkedIn arba Google paskyras. Gaunami asmens duomenys gali būti jūsų vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, elektroninio pašto adresas, Facebook ID, Google ID, LinkedIn ID.

Slapukų naudojimas

Slapuką (angl. cookie) sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę.

Mūsų svetainėje naudojami būtini slapukai, kurie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą. Jie naudojami, nes turime teisėtą interesą užtikrinti svetainės veikimą, todėl jų valdyti patys negalite. Mes taip pat naudojame statistikos, analitikos ir reklamos slapukus, kurie yra skirti geriau pažinti savo lankytojus, jų naršymo įpročius ir pateikti jiems pritaikytą turinį. Nebūtinus slapukus naudosime tik su Jūsų sutikimu, todėl prieš pradedant naršyti Jums bus pateiktas iššokantis langas su galimybe valdyti nebūtinus slapukus. Turite teisę nesutikti su nebūtinų slapukų naudojimu ir jų atsisakyti. Norėdami naršyti anonimiškai, blokuokite nebūtinus slapukus iššokančiame lange arba naudodami savo naršyklės privatumo nustatymus. Sutikus su nebūtinų slapukų naudojimu, galėsite juos koreguoti mūsų svetainėje, įskaitant jais surinktą informaciją. Mes naudojame ir trečiųjų šalių nebūtinus slapukus, kaip Google Analytics slapukus, skirtus naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Dėl to surinktą statistinę informaciją tvarkys Google Inc., jos privatumo politiką rasite čia: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Slapukai padeda svetainei veikti sklandžiai, suteikia mums informacijos apie jūsų naršymą svetainėje ir padeda įvertinti lankytojų naršymo įpročius bei poreikius. Taip įgalina mus geriau pateikti Jums aktualią informaciją

Jūs taip pat galite valdyti slapukus pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami. Jei slapukai yra išjungti, kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti. Savo duotą sutikimą priimti slapukus bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami visus mūsų įrašytus slapukus.

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Duomenų tvarkymo tikslai, pagrindai ir saugojimo laikotarpis:

 • Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas – tinkamai identifikuoti svetainės lankytojus ir suteikti jiems visas svetainėje siūlomas paslaugas.
 • Tiesioginė rinkodara. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – jūsų laisvanoriškas ir aktyviai išreikštas sutikimas. Turite teisę nepatirdamas jokių neigiamų pasekmių, nesutikti, o sutikus, savo duotą sutikimą galite bet kada atšauti informuodami mus apie tai svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu. Duomenys bus saugomi iki sutikimo atšaukimo dienos.
 • Sklandaus svetainės veikimo užtikrinimas – Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą. Duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu, t.y. užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir patogų naudojimąsi. Šiam tikslui naudojami būtinieji slapukai. Duomenys saugomi sesijos metu arba ilgiausiai keletą metų (priklausomai nuo naudojamo slapuko). Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui ir anonimiškai lankyti mūsų svetainę. Daugiau apie slapukų valdymą rasite „Slapukų naudojimas“ dalyje.
 • Statistinių duomenų rinkimas bei apdorojimas, lankytojų srautų nustatymas, analizavimas ir pritaikyto turinio teikimas – Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą ir prieinamumą. Duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Duomenys renkami nebūtinų slapukų ir panašių technologijų pagalba. Duomenys saugomi sesijos metu arba ilgiausiai keletą metų (priklausomai nuo naudojamo slapuko). Turite teisę nesutikti tokiam duomenų tvarkymui ir anonimiškai lankyti mūsų svetainę. Daugiau informacijos apie slapukų valdymą rasite „Slapukų naudojimas“ dalyje.
 • Valdytojas paslaugų tiekimo tikslais surinktus Asmens duomenis tvarko tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti, tačiau ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų.  Terminas pradedamas skaičiuoti nuo Duomenų subjekto asmens duomenų pateikimo momento, išskyrus atvejus, kai ilgesnis turimų duomenų saugojimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
 • Valdytojas tvarko tiesioginės rinkodaros tikslais surinktus Asmens duomenis 2 (dvejus) metus, terminą pradedant skaičiuoti nuo duomenų subjekto sutikimo davimo.
 • Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę Darbuotojai, kuriems tai yra būtina jų darbinių funkcijų vykdymui. Darbuotojas turi teisę naudoti Asmens duomenis tik Privatumo politikoje numatytais asmens duomenų tvarkymo tikslais.
 • Kiekvienas Darbuotojas, kuriam tapo žinomi Asmens Duomenys paskirtas, privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
 • Darbuotojas privalo: (a) saugoti gautus Asmens duomenis; (b) tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Privatumo politika; (c) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų; (d) nedelsiant pranešti Valdytojo vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.
 • Duomenų subjekto Asmens duomenys, surinkti tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugomi duomenų bazėje. Asmens duomenys duomenų bazėje yra taisomi kai: (a) paslaugos užsakymo metu patikslinus Asmens duomenis nustatomi netikslumai (pvz. pasikeitė adresas, pavardė ir pan.); (b) Duomenų subjektas pats susisiekė su Valdytoju ir informavo apie pasikeitusius ar neteisingai užfiksuotus Asmens duomenis.
 • Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Valdytojo vadovas ar jo paskirtas Darbuotojas.
 • Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Valdytoju, arba kai Valdytojo vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Lietuvos geologijos Tarnybai;
 • Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, tokiems kaip IT paslaugas teikiantiems tiekėjams.
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • Galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame paslaugų teikimo tikslu. Tačiau norime pabrėžti, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Todėl mes neatsakome ir negalime atsakyti už Jūsų ryšio saugumą ar už Jūsų duomenis, kurie nėra valdomi mūsų.

Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės

Priklausomai nuo situacijos, jūs turite dalį arba visas šias duomenų subjekto teises:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
 • prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu;
 • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • prašyti perkelti asmens duomenis kitam duomenų gavėjui ar jums pačiam, jeigu tai technologiškai yra įmanoma.

Norėdami įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, prašome, susisiekite su mumis elektroninio pašto adresu: info@geoexpert.lt.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Baigiamosios nuostatos

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums elektroninio pašto adresu: info@geoexpert.lt.  Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jūsų prašymo gavimo dienos.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento arba kitaip įrodyti savo tapatybę.

Šios Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Taisyklių versija visada talpinama svetainėje https://www.geoexpert.lt/.